THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 (KÝ HIỆU TRƯỜNG VLU)

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1850.

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/4/2018

- Xét tuyển Đợt 1: 30/6/2018; Đợt 2: 17/7/2018; Đợt 3: 3/8/2018; Đợt 4: 22/8/2018

- Xét tuyển bổ sung (nếu có) Nhà trường sẽ thông báo

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long