ĐẠI HỌC VLVH

Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng tất cả các ngành đào tạo;

- Tuyển sinh đối tượng có bằng Đại học (văn bằng 2).

Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm

Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long