LỊCH THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2017

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

(02 phòng thi)

TT

PHÒNG THI

BUỔI THI

NỘI DUNG

1.

PHÒNG 01

Từ 6h30', ngày 01/7/2017

Phòng chờ đổi thẻ của thí sinh (Có sức chứa 50 đến 70 sinh viên)

2.

PHÒNG 02

Từ 8h00', ngày 01/7/2017

Thi năng khiếu (Có sức chứa 30 sinh viên)


Ghi chú
:

1) Không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp;

2) Thí sinh mặc trang phục nghiêm chỉnh, đẹp, chân phương;

3) Thí sinh nhận Giấy báo thi từ ngày 26/6 đến 30/6/2017, địa điểm Trung tâm tư vấn tuyển sinh trường ĐHSPKT Vĩnh Long; Thí sinh đi nhận giấy báo thi mang theo biên lai thu lệ phí đăng ký thi năng khiếu và chứng minh nhân dân.

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long