Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2017

Điểm chuẩn nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy là 15.5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có). Mức chênh lệnh giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm theo thang điểm 10.

Độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là 0 điểm (tất cả các tổ hợp đều được xét tuyển như nhau về tổng số điểm, không ưu tiên cho tổ hợp nào).

Trường hợp có nhiều thí sinh đồng điểm xét từ trên xuống đến hết chỉ tiêu.

Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, điểm nhận đăng ký xét tuyển là 14,5 điểm (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có)

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ THPT)

Xác định từ tổ hợp 3 môn xét do thí sinh chọn một trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành học là 18.0 điểm (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực). Độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là 0 điểm (tất cả các tổ hợp đều được xét tuyển như nhau về tổng số điểm, không ưu tiên cho tổ hợp nào).

File đính kèm: Quyết định số 61/QĐ-ĐHSPKTVL-KT

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long