HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

KÝ HIỆU TRƯỜNG (VLU)

1. Đối tượng đăng ký xét tuyển: Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

2. Quy trình và Thời gian đăng ký xét tuyển:

a. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Từ 01/4/2018 đến 20/4/2018

- Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia tại các Trường THPT.

- Không giới hạn số lượng ngành, trường ĐKXT

- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, bằng cách trực tuyến hoặc tại nơi đăng ký dự thi.

- Thí sinh xem danh sách ngành tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tại Cổng thông tin tuyển sinh https://thituyensinh.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1: Nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 giờ ngày 12/8/2018 (tính theo dấu Bưu điện).

  • Đợt Bổ sung: Trường Đại học SPKT Vĩnh Long sẽ thông báo sau

b. Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 01/4/2018.

  • Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu); Hướng dẫn ghi phiếu ĐKXT(xem hướng dẫn)

- Học bạ THPT (bản sao)

- Giấy chứng minh nhân dân (bản sao)

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) nếu tốt nghiệp THPT trước năm 2018; Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

c. Tuyển thẳng theo quy định của trường

  • Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu); Hướng dẫn ghi phiếu ĐKXT(xem hướng dẫn)

- Học bạ THPT (bản sao);

- Giấy chứng minh nhân dân (bản sao)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao).

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

  • Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đủ điều kiện, nộp hồ sơ trước sẽ được ưu tiên.

d. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD và ĐT

 - Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT  trước ngày 20/5/2018

  • Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải mẫu Phụ lục 3);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận đoạt giải

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung 4x6

  • Hồ sơ của thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải mẫu Phụ lục 4);

- Bản photocopy học bạ 3 năm THPT;

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung 4x6;

- Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

  • Đăng ký ưu tiên xét tuyển:Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (tải mẫu phụ lục 5);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận đoạt giải

3. Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức sau:

a. Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

b. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường

c. Nộp hồ sơ qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d. Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.vlute.edu.vn (Đang thực hiện)

Địa chỉ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2 TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

              Điện thoại liên lạc: 0270 386 2456, 0270 382 0203

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện nộp lệ phí xét tuyển cho Trường theo địa chỉ nộp hồ sơ (Bưu điện thu lệ phí xét tuyển).

- Thí sinh đăng ký xét tuyển online nộp lệ phí xét tuyển khi đến làm thủ tục nhập học.

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 03 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(HIỆU TRƯỞNG)          

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long