TRA CỨU THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Nhập Số báo danh:
Nhập Chứng minh nhân dân:

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/8/2018.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 862456 - 02703 820203