KỸ SƯ THỰC HÀNH

TUYỂN SINH CỬ NHÂN, KỸ SƯ THỰC HÀNH NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG (Trường công lập)

 (KÝ HIỆU TRƯỜNG VLU)

I. TUYỂN SINH CỬ NHÂN, KỸ SƯ THỰC HÀNH

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/4/2019 đến 15/10/2019

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long