ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Phiếu đăng ký xét tuyển

Đảm bảo các thông tin bạn điền là chính xác

  • Thông tin
  • Chọn ngành
  • Điểm số
  • Hoàn thành

Thông tin thí sinh:

Bước 1 - 4

(Nhập đúng giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
[Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng đó nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không chọn]

Chọn ngành:

Bước 2 - 4

(Chọn tổ hợp môn nếu bạn dùng điểm học bạ để xét tuyển)
Lưu ý: KHÔNG chọn TỔ HỢP MÔN nếu XÉT TUYỂN THẲNG hoặc ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Bảng điểm:

Bước 3 - 4

Môn học Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1
Hạnh kiểm
Học lực học kỳ 1 lớp 12
Tổng điểm tổ hợp : ; TB Môn 1: ; TB Môn 2: ; TB Môn 3:
Điểm trung bình Điểm TB các môn Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm
Cả năm lớp 11:
Học kỳ 1 lớp 12:

(Chụp TOÀN BỘ trang học bạ và có mộc và KHÔNG sử dụng học bạ online

Hoàn thành:

Bước 4 - 4Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!
Bạn có thể tìm kiếm lại phiếu đăng ký để xem trạng thái xét duyệt đơn của mình tại đây