Theo đó điểm chuẩn trúng tuyển các ngành từ 15.5 đến 19 điểm, không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên, khu vực và đối tượng. Độ lệch giữa các tổ hợp trong cùng một ngành là 0 điểm.

File đính kèm: Quyết định số 67/QĐ-ĐHSPKTVL-KT về việc công nhận điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy 2017

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long