TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN


* Đã có kết quả xét tuyển đến ngày 16/6/2024
* Ngành Sư phạm công nghệ chưa đến thời gian xét
Lưu ý: Trường hợp xét online không có kết quả, thí sinh kiểm tra lại tình trạng xử lí của hồ sơ bằng chức năng Tìm phiếu đăng ký