TÌM PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Lưu ý
Các trạng thái của phiếu đăng ký

- Chưa xử lí: hồ sơ vẫn chưa được tiếp nhận và vẫn có thể chỉnh sửa.
- Đã tiếp nhận hồ sơ: hồ sơ đã được tiếp nhận để kiểm tra và chờ công bố kết quả.
- Đã xử lí: hồ sơ đã được xét và công bố kết quả. Nếu hồ sơ có ghi chú sai sót thì hồ sơ bị loại.
- Hồ sơ bị lỗi: có thể thiếu thông tin do quá trình chụp ảnh bị mất hoặc nhòe. (Nên đăng ký lại hồ sơ mới).
- Bổ sung hồ sơ: sẽ có ghi chú phần thông tin hồ sơ bị thiếu. Vào phần chỉnh sửa để cập nhật thêm thông tin yêu cầu.