ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Phiếu đăng ký xét tuyển

Đảm bảo các thông tin bạn điền là chính xác

  • TT Cá nhân
  • Chọn ngành
  • Nộp bản cứng
  • Hoàn thành

Thông tin cá nhân:

Bước 1 - 4

(Nhập đúng giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Chọn ngành:

Bước 2 - 4

(đã tốt nghiệp trình độ nào thì chọn kết quả học tập theo trình độ đó):
Môn học Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1
Hạnh kiểm

(Chụp TOÀN BỘ trang học bạ và có mộc)

Nộp hồ sơ bản cứng:

Bước 3 - 4

Để hoàn thành việc đăng ký xét tuyển, bạn cần nộp hồ sơ bản cứng tới trường.
Danh mục gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học vừa làm vừa học
Lưu ý: Nếu không tải được phiếu có thể thử bằng trình duyệt Google Chrome hoặc bằng máy tính
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng).
- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (bản photo có công chứng).
- Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo có công chứng).
- 02 Ảnh 4cm x 6cm.

Hoàn thành:

Bước 4 - 4Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!
Bạn có thể tìm kiếm lại phiếu đăng ký để xem trạng thái xét duyệt đơn của mình tại đây