THÔNG TIN TUYỂN SINH
Mẫu phiếu
Sơ yếu lí lịch; Phiếu đăng ký dự tuyển; Đăng ký học bổ sung kiến thức
Xem chi tiết
Thông báo
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Xem chi tiết
NGÀNH ĐÀO TẠO
8520103
Kỹ thuật Cơ khí

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

8480201
Công nghệ thông tin

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
8520201
Kỹ thuật điện

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

Chương trình đào tạo
8540101
Công nghệ thực phẩm

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

8640101
Thú y

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

8810101
Du lịch

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển

8760101
Công tác xã hội

Tổ hợp:
Phương thức: Tuyển thẳng; Xét tuyển