THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo
Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học VLVH năm 2024
Xem chi tiết
Mẫu phiếu
Bìa hồ sơ và phiếu đăng ký xét tuyển đại học VLVH
Xem chi tiết
NGÀNH ĐÀO TẠO
7380101
Luật

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7480201
Công nghệ thông tin

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510205
Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510206
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510303
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7540101
Công nghệ thực phẩm

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7640101
Thú y

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7310101
Kinh tế

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7760101
Công tác xã hội

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7810101
Du lịch

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra
7510301
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ

Chuẩn đầu ra