THÔNG TIN TUYỂN SINH
Mẫu phiếu
Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước
Xem chi tiết
Thông báo
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
Xem chi tiết
Mẫu phiếu
Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2024
Xem chi tiết
Mẫu phiếu
Phiếu đăng ký thông tin cá nhân cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp
Xem chi tiết
ĐỀ ÁN
Đề án tuyển sinh năm 2024
Xem chi tiết
NGÀNH ĐÀO TẠO
Hot
7310101
Kinh tế

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7320104
Truyền thông đa phương tiện

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7340120
Kinh doanh quốc tế

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7340122
Thương mại điện tử

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7510303
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7510202
Công nghệ chế tạo máy

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7510301
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7480201
Công nghệ thông tin

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7480101
Khoa học máy tính

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7510205
Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7520116
Kỹ thuật cơ khí động lực

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7520130
Kỹ thuật ô tô (ô tô điện)

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7510206
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Tổ hợp: A00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7540101
Công nghệ thực phẩm

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7640101
Thú y

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7420201
Công nghệ sinh học

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7520301
Kỹ thuật hóa học

Tổ hợp: B00, A01, D01, C04
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7140101
Giáo dục học

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7760101
Công tác xã hội

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7810101
Du lịch

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
Hot
7380101
Luật

Tổ hợp: A01, D01, C00, C19
Phương thức: Học bạ, Tuyển thẳng, Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
7140246
Sư phạm công nghệ

Tổ hợp: A01, D01, C04, C14
Phương thức: Học bạ, Điểm thi THPT

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra